Priser

Här hittar du priserna på våra baspaket för säsongen 2021.
Priserna avser bokning av båt/dag med angivet antal personer. Moms tillkommer på samtliga priser, om annat inte anges.

BASUTBUD

Pris/båt Max.antal

Halvdag
09.00 – 13.00
alt. 14.00 – 18.00
10 000:- / 8 pers
Prova-på-segling
12.00 – 15.00

12 000:- / 12 pers

Heldag
09.00 – 17.00

17 000:- / 12 pers

Kvällssegling med grillning
17.00 – 24.00

20 000:- / 12 pers

Grill- o. nattsegling
17.00 – 12.00

24 000:- / 12 pers

Dygnssegling
12.00 – 12.00

25 000:- / 12 pers

Helgsegling
Fredag 12.00 – Söndag 12.00

40 000:- / 6 pers

AW från Saltsjöbaden/Strandvägen
16.00-20.00

10 000:- / 10 pers

KAPPSEGLING

Pris

Gotland Inshore Race, 2 + 1 dagar

75 000:- / 10 pers

Gotland Runt, 2 + 5 dagar, hel båt.

Offereras/ 9 pers

Övriga kappseglingar, begär offert.

UTBILDNING – KURSER – PRAKTIK

Pris/Pers. Min.antal

Seglarintyg I/II/III, Grunder i segling, Segeltrim och teknik,
allmänna kunskaper enligt NFB. (2 dgr)

6 000:- 6 pers

Trimskola, Farthållning mm. även personligt program
på egen båt (pris/dag)

4 500:- 4 pers

Skärgårdssegling i praktiken, 1-3 dagar. (pris/dag)

3 500:- 4 pers

Start/avslut på annan ort än Saltsjöbaden, Co2 kompensation, debitering för gångtid.

Om annat inte avtalats vid bokning debiteras 350:-/gångtimme som oavkortat fonderas för årligt inköp av utsläppsrätter och andra miljöinsatser enligt NB YACHTING miljöpolicy.

Beloppet specificeras separat på vår faktura som miljöbelastningskompensation.

Vår Miljöpolicy återfinns som PDF under Downloads!

För övrig info tex. om utsläppsrätter se: http://www.naturskyddsforeningen.se