Bokningsinformation

I samtliga seglingar ingår:

Bokning/Betalning:

>30 dgr:

För bokning mer än 30 dagar innan aktuellt seglingsdatum bekräftas bokningen genom att 30% av totalbeloppet betalas inom 5 dagar. Resterande belopp ska vara NB YACHTING tillhanda senast 30 dagar innan aktuellt seglingsdatum eller enligt vår offert.

<30 dgr:

För segling bokad mindre än 30 dagar innan aktuellt seglingsdatum ska hela totalbeloppet vara

NB YACHTING tillhanda inom 5 dagar.

Faktura:

Totala bokningsbeloppet inom 10 dagar från fakturadatum.

Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen med 2% per påbörjad månad.

Fakturering sker mot beställning/ordererkännande.

Avbokning:

Vid avbokning mer än 30 dagar innan segling debiteras 30% av totala bokningsbeloppet.

Vid avbokning från 30 till 10 dagar innan segling debiteras 50% av totala bokningsbeloppet.

Vid avbokning mindre än 10 dagar innan segling debiteras 100% av totala bokningsbeloppet.

Vid avbokning av kappsegling sanktionerad av StSF debiteras 100% av totala bokningsbeloppet.

Övrigt, generellt:

Måltider/Drycker: Tillkommer enligt önskemål, om annat inte annat anges i vår offert.

Offerter gäller: 10 dagar från angivet datum, med reservation för mellankommande försäljning

INREDNING